Tid å lese: 2 minutter

Du kan politianmelde samværssabotasje, men det er enklere å stevne din motpart og kreve fast bosted hos deg. Samværssabotasjen er normalt definert som en sivil sak og vi bistår ofte i krevende barnefordelingssaker.