Tid å lese: 2 minutter

Janne Amble og Kadafi Zaman i TV2 sitt dokumentarprogram Bak Fasaden bruker skriftgransker og privatetterforsker Thomas Mathiesen. Vi bistår media med ekspertise innen skriftanalyse og dokumentanalyse.