Etterforsker1 Gruppen

Landets største innen privatetterforskning
Tilbake til bloggen

Skriftgransker

Tid å lese: 9 minutter

Hva gjør en skriftgransker? Hvordan finner jeg ut om en signatur er forfalsket? Les denne artikkelen om hva vi gjør for å avdekke forfalskninger gjennom skriftanalyse.

Hva er en skriftgransker?

En skriftgransker er som oftest ansatt i Kripos eller driver sin egen selvstendige virksomhet, hvor han eller hun har sine hovedoppgaver innen ulike spekter av skriftundersøkelser, også blant annet beskrevet som skrift tekniske analyser.

Dette kan blant mye være gransking av alt fra personlige brev, testamenter og diffuse kontrakter, til mistenksomme ID dokumenter, for herunder å sammenligne skrifter, og videre prøve å komme til bunns i om den som har signert på et dokument, også er skrevet av samme person, eller om signaturen er forfalsket av et annet vedkommende.

Ring oss på 21608178 Bruk vårt kontaktskjema

I yrket kaller man dette for en skriftsammenligning, hvor hovedmålet med granskingen vil være å avdekke eventuelle falske dokumenter eller andre viktige skriv, som eksempelvis kan ha en avgjørende faktor av blant annet juridiske betydninger.

Siden kunsten om skriftgransking ikke er en direkte vitenskap, vil undersøkelser av eventuelle forfalskninger i en signatur, et brev eller et annet skriftstykke, i største grad være resultatavhengig på bakgrunn av skjønn og egne erfaringer i yrket.

Personlige egenskaper

Likeledes er personlige egenskaper og utvikling like sentralt avgjørende og viktig i alle undersøkelseprosesser.

En skriftgransker samarbeider også gjerne en god del av tiden med andre eksperter i de ulike fagfelt innen kriminalteknikk, og det er heller ikke uvanlig at man blir oppnevnt av en rettsinstans, for å bidra i ulike sivilrettslige saker og straffesaker.

Hådnskrift undersøkes

I slike situasjoner hvor man bistår i en rettssak som sakkyndig eller sakkyndig vitne, blir man ofte kalt en skrift-sakkyndig, som videre skal bistå retten med rapporter fra det man som sagt også kaller for skrift teknisk analyse, eller skrift sakkyndig undersøkelse, som kan få en betydning for utfallet i de aktuelle saker som er stilt til retten.

Her kan det for eksempel være aktuelt, og likeledes avgjørende å fremlegge det man mener er falske underskrifter og mistenkelige opplysninger i kontrakter eller testamenter i forbindelse med arveoppgjør, eller fremlegge tydelige skriftanalyser mot en mistenkt som står tiltalt for en ugjerning som et følge av et tidligere trusselbrev, hvor man kan fremlegge sterke skrift analyser om at den mistenkte er mer rettet mot å faktisk ha skrevet trusselbrevet, selv om han eller hun mener det motsatte, og nekter straffskyld i saken.

Utstyr til skriftanalyse

Når man jobber som skriftgransker, bruker man ofte resultat-fremmende utstyr til å effektivisere en undersøkelse.

Det mest vanlige er å bruke et lysbord og mikroskop, men også mindre men nyttige verktøy, som luper, og større digitale maskiner som eksempelvis kan være datamaskiner og bruk av infrarødt- og ultrafiolette lyskasser som i kombinasjon med ulike filtre og lysbehandlinger, vil kaste lys og skape ulike blekk / pasta reaksjoner i skriftstykket, som man visuelt kan undersøke nærmere på en ekstern skjerm.

Arbeidsoppgavene

Arbeidsoppgavene til en skriftgransker vil være mange og varierte, alt fra å granske skrift, til å presentere yrket foran et publikum, som enten er ment å være bare informativt for utenforstående og media, eller også som en del av en faktisk opplæringsplan, herunder i samarbeid med Kripos.

Ring oss på 21608178 Bruk vårt kontaktskjema

Vi kan igjen også nevne de rapporter som blir skrevet i forbindelse med de ulike skrift undersøkelser.

Disse rapportene blir normalt kombinert med illustrasjonsmaterialer, som et forsterket tilskudd til den helhetlige analysen som skal fremlegges i en rettssak.

Dette er nok en gang med en hensikt om å kunne belyse de aktuelle saker som står for retten, og som fra en skrift sakkyndig kan bli avgjørende for henleggelser eller domfelling, alt etter oppdragsgiver og målet for rapporten.

Likeledes vil det være lignende oppgaver, som å avdekke om et bestemt skriftstykke er originalt, eller om tilfellet er at det er kopi. En slik gransking kalles gjerne for en ekthet undersøkelse.

Man kan også granske skriftstykker, med mål om å avdekke hvorvidt et dokument eller et brev har gjennomgått en større eller mindre endring, eller på annen måte har blitt bevisst manipulert, med en målrettet og mistenkelig hensikt.

Skriftgransker analyserer

Andre undersøkelser som er verdt å nevne :

 • Pengegransking

  Oppdraget kan være å finne ut om pengesedler er forfalsket
 • Ekthets undersøkelse

  Oppdraget kan dreie seg om for eksempel forfalskning av ID dokumentasjoner og pass
 • Tydeliggjøring

  Oppdraget blir å undersøke skriftstykker som har blitt mindre tydelig som følge av brann eller vann påvirkning
 • Undervisning og foredrag

  Noen skriftgranskere driver også med opplæring, i og utenfor Kripos og egen virksomhet
 • Trykkriller

  Oppdraget her blir å prøve å få frem eventuelle spor på et papir som har ligget ùnder et annet papir hvor informasjon har blitt skrevet.

  Håpet er å finne trykkspor i dette akturlle papiret, etter for eksempel pennen som ble brukt på skrivingen.

  Her kan da viktig og avgjørende informasjon bli effektivt avslørt og dokumentert, før videre håndtering i en eventuell rettsak.
 • Blekkpasta-undersøkelse

  Oppdraget er å finne ut hvordan de ulike blekk / pasta reagerer når det blir utsatt for en lysbehandling, bestående av ulike filtre og infrarød- og ultrafioilett lyskilde.
 • Tyding av skrift

  Oppgaven omfatter nøye undersøkelse av skriftstykker, der hvor eksempelvis en del av skriften er forsøkt skjult eller manipulert
 • Kildeundersøkelse

  Oppgaven blir å gjennomgå tester og undersøkelser på skrivemaskiner, printere, kopimaskiner og lignende, for å prøve å finne svar på hva en mistenkt kan ha brukt av digitalt verktøy, for å sammensette eksempelvis et trusselbrev.

Oppdragsgiverne

Er man ansatt som skriftgransker i Kripos, er oppdragsgiverne primært rettsvesenet og politiet, hvor man videre har som hovedoppgaver å bistå i de ulike straffesaker.

Er man derimot ansatt i egen virksomhet, kan oppdragsgiverne bli noe mer varierende, og bestå av en rekke ulike bransjer.

Ring oss på 21608178 Bruk vårt kontaktskjema

Hyppigst av dem vil være forsikringsselskaper, advokatfirmaer, inkassoselskaper, banker og offentlige institusjoner, men også privatpersoner, som eksempelvis trenger retten på sin side.

Du vil altså kunne jobbe med både sivilrettslige saker og straffesaker.

Skriftgranskerens bakgrunn og erfaring er ofte forutsetningen for å få oppdrag, og de fleste oppdragsgivere forholder seg kritiske før ansettelse, og vil i mange tilfeller stille strenge krav om dokumentert kompetanse, da særskilt ved ansettelse på vegne av politi- og rettsvesen.

Skriftgransker – en beskyttet tittel?

Svaret er nei. Skriftgransker er ikke en beskyttet tittel.

Navnet skriftgransker er ikke en beskyttet tittel, hvilket vil si at det i utgangspunktet heller ei finnes et spesifikt utdanningsforløp i tilknytning til skolegang og videre høyskole- og universitets valg.

Derimot stilles det et minimumskrav om at en treårig utdanning på høyskole- og universitetsnivå, er fullført.

Skriftgranskningsutstyr som mikroskop.

Kripos har et internt utdanningsprogram til den som kunne tenke seg å bli en skriftgransker.

Programmet har en varighet på 4 år, hvor man skal lære det grunnleggende innen yrket, å utvikle de ferdigheter som er nødvendige og avgjørende for å bli ekspert i faget.

Dessverre så er det ikke lagt til rette for at interesserte kan melde seg på programmet når som helst.

Et slikt utdanningsprogram vil nemlig kun foregå når det er tilgjengelig ledige stillinger i dette konkrete fagfeltet.

Når det gjelder etter-og videreutdanning etter at man først har fått fullført utdanningsprogrammet i Kripos, er det slik at din nye tittel som skriftgransker, nok vil kreve et vedlikeholdsarbeid, og dette i form av kontinuerlig fordypning og oppdatering på de viktige aspekter ved yrket som er viktig å ha mest mulig kunnskap om.

Er man allerede ansatt i Kripos, er det gjerne de som både tilbyr og vil tilrettelegge for videre etter- og videreutdanning.

Personlige egenskaper

For å bli en dyktig skriftgransker, er de personlige egenskapene, like viktig som en god utdannelse i yrket.

I tilegg til en god fagspesisert kompetanse, er resultater også avhengig av at man innehar en like god personlig intuisjon, kreativitet, forståelse og evne til å arbeide systematisk.

Ring oss på 21608178 Bruk vårt kontaktskjema

Man må i det store og hele være i stand til å kombinere det praktiske arbeidet, med teoretisk kunnskap, som er helt kritisk for å oppnå full effekt av en arbeidsmetode, og for å finne svar.

Hva får en skriftgransker betalt?

Her finnes det ingen fasitsvar.

Dette skiller blant annet mellom hvorvidt man er selvstendig næringsdrivende, eller om man er ansatt i Kripos.

Det vil også være avhengig av andre forhold, slik som tidsforløpet på en undersøkelse, hvilken kompetanse man har, og likeledes hvilket type arbeidsansvar man får i de individuelle oppdrag.

Prisene er de samme over hele landet. Det samme gjelder privatetterforsker og detektiver. Privatdetektiv Oslo koster det samme som en privatetterforsker i Bergen.

Privatdetektiv Oslo vs. Bergen

Som landsdekkenede byrå tilbyr vi privatdetektiver i hele Norge. I Oslo har vi et større antall medarbeidere enn i Bergen og andre byer i Norge. Det er hensiktsmessig å bestille tid tildig i de mindre byene da vi har færre privatedetektiver der enn i Oslo.

Skriftsgranskere i Etterforsker1

Vi kan tilby våre egne skrift analytikere til oppdrag fra både privatpersoner og offentlige instanser, som trenger bistand i å løse de ulike mistanker rundt et skriftstykke.

Vår svært brede erfaring og kompetanse har gjort oss til spesialister i de fleste oppgaver, som omfatter alt fra å granske godt preparerte og anonyme trusselbrev, til forfalskede testamenter eller penger, hvor vi bruker profesjonelt utstyr, deriblant ett av verdens beste bildeanalyser, for å fremskaffe svar på en mer nøyaktig og effektiv måte.

Samarbeidspartnere innen kriminalteknikken er også en avgjørende faktor i vårt arbeid. Flere hoder som jobber sammen, resulterer stort sett alltid i positive resultat rapporter, enten de skal stemme for eller mot i en sivilrettslig sak, eller straffesak.

Skriftgranskere har ofte utdanning som privatetterforsker. Privat etterforsker utdanning tilbys av Etterforsker1, og man kan ta politihøgskolen for å få en liknende utdanning.

I utlandet finnes det noen få skoler som tilbyr privat etterforsker utdanning, men disse fokuserer mer på de lokale reglene i hvert respektivt land. Som skriftgransker og privatetterforsker er det viktig å jobbe med den gjeldende jussen.

En utfordrende tid for skriftgranskere

Den digitale verden fortsetter å utvikle seg, enten vi ønsker det, eller ikke, og dette har gjort oppgavene våre som skriftgranskere, stadig mer utfordrende, og likeledes blitt et mye utsatt yrke i forhold til fremtiden.

Dette skyldes at det stadig blir både hyppigere og enklere for alle og enhver å kunne signere dokumenter digitalt, hvilket gjør at håndskriften sakte men sikkert forsvinner. Dette gjør det videre veldig utfordrende å utføre de ulike skriftanalyser som vi jobber med, som i største grad baserer seg på kunsten av håndskrift, og det å skille naturlige feilskjær og beviste forfalskninger i alt fra løkker til blekk.

Ring oss på 21608178 Bruk vårt kontaktskjema

Men, vi bevarer både roen og troen, og fortsetter det gode arbeidet med å forsøke å løse alle utfordringer som blir sendt vår vei, for erfaringsmessig, finnes det àlltid et spor, enten det er skrevet for hånd eller med digitale fonter, og disse sporene er vi svært godtroende eksperter på å finne.

Noe som ikke stemmer?

Følgende er noen tilfeller som kan tyde på eksempelvis en forfalskning av en kontrakt, et testament eller annet dokument av økonomisk eller juridisk betydning.

Tegn på forfalskning av håndskrift

 • Når en håndskrift ikke virker som å ligne på undertegnedes måte å skrive på.
 • Når den som står som undertegnede på et dokument benekter å ha underskrevet dokumentet.
 • Når et dokument er sammensatt på slik måte at det gagner en annen part.
 • Når originaldokumenter påstås å være umulig eller vanskelig å oppdrive.

Sitter du allerede med en mistanke, eller har for hånd et eller flere dokumenter som du er usikker på om du burde undersøke litt nærmere, for eksempel på grunn av en dårlig magefølelse i forhold til omstendighetene rùndt selve dokumentet? Ja, da kan det kanskje være verdt å ta kontakt med en av våre skriftgranskere i Etterforsker1, slik at vi sammen kan ta et raskt overblikk, og videre avgjøre om det kan være behov for å gjennomføre en mer omfattende undersøkelse av dokumentet.

Hva kan våre skriftgranskere tilby?

Samtlige av våre skrifteksperter er godt erfarne spesialister innen dette fagfeltet. Etter en lang årrekke med alle tenkelige former for skrift analyser, ofte innen kriminalteknikk, har vi ikke gjort annet enn å utvikle oss til de beste innen skriftgransking, hvor videre analyser om forfalskning spesielt, har blitt vårt resultat innbringende ekspertområde.

På generelt plan, kan vi hjelpe privatpersoner og de offentlige med blant annet følgende eksempler.

 • Vi stiller skrift sakkyndig i et mangfold sivil rettmessige saker og straffesaker.
 • Vi utfører skriftsammenligninger for å avsløre falske underskrifter og / eller andre mistenkelige opplysninger.
 • Vi avdekker manipulering eller endring av dokumenter.
 • Vi utfører ekthetsundersøkelser for å skille hva som er original skrift, og hva som er kopi.
 • Vi undersøker identitetsdokumentasjon, som pass, for å påse at det ikke er falske opplysninger.
 • Vi utfører trykkrille-undersøkelser, for å kanskje finne godt synlige avtrykk av noens tidligere skriftstykke.
 • Vi utfører pengegransking, for å avdekke falske penger.
 • Vi gransker dokumentasjon som kan ha blitt mangelfull som følge av påvirkning fra vann eller brann.

Trenger du en skriftgransker?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale her på kontoret eller på telefon, slik at vi kan bistå deg med våre beste råd. Vi har privatetterforskere og skriftgranskere tilgjengelig.

Du når oss på telefon 21 60 81 78, alle dager, ellers er vi også tilgjengelig på e-post kontakt@etterforsker1.no

Om forfatteren

Privatetterforsker og sertifisert skriftgransker Thomas Mathiesen.

Mathiesen er daglig leder i Etterforsker1 Gruppen AS, sentralstyremedlem i den internasjonale bransjeorganisasjonen for privatetterforskere. Mathiesen har bakgrunn fra IKT med hovedfokus på sikkerhet og mobilteknologi.

Mathiesen bistår klienter innen etterforskning, barnefordeling og skriftgransking.

Privatetterforsker og skriftgransker Thomas Mathiesen

Epost LinkedIn Facebook

Kontaktskjema

Kontakt oss helt gratis og uforpliktende. Vi har selvfølgelig taushetsplikt.

Telefon: +47 21 60 81 78
Epost: post@etterforsker1.no

  (vi garanterer 100% diskresjon)

  Dagsrevyen reportasje om Etterforsker1

  Etterforsker1 på NRK Dagsrevyen
  NRK Dagsrevyen besøker Etterforsker1 Gruppen.

  InsiderFEM episode om Etterforsker1

  Etterforsker1 Insider TVNorge Marte Bratberg
  Discovery+ og Marte Bratberg ble med oss på jobb. Følg våre medarbeidere på Insider FEM.

  Privatetterforsker podcast

  Privatetterforsker podcast med Thomas Matheisen
  Hør Privatetterforsker Podden med Thomas Mathiesen på Spotify og Youtube. Kontakt oss hvis du har spørsmål du ønsker at vi tar opp.

  Hele verden

  Vi holder til i Norge, men vi reiser verden rundt for å etterforske for deg! Gjennom våre erfarne partnere har vi mulighet til å utføre tjenester i hele verden på kort varsel.

  24 timer i døgnet

  Våre 65 medarbeidere jobber både dag og natt for deg. Våre spanere er dine øyne og ører når du ikke er der selv.

  Skriftgransker