Etterforsker1 Gruppen

Landets største innen privatetterforskning
Tilbake til bloggen

Skole forstår ikke legeerklæring

Tid å lese: 5 minutter

Frustrerte foreldre i risikogruppen opplever at skolen ikke godtar legeerklæring. Her er historien om en slik familie.

Se for deg at du har en diagnose som gjør at du er i risikogruppen for Covid-19. Du har to barn som går på barneskolen, og din lege forteller deg at skolen kan utgjøre en risiko for din helse. Blir du smittet av Korona, så er sjansen stor for at det går dårlig.

Vi fikk en forespørsel fra en pappa, som vi kaller Saif i denne artikkelen. Han er i risikogruppen og legen hans hadde skrevet en erklæring som var litt vag. Saif har vokst opp i Norge, men har utenlandsk bakgrunn.

Etterforsker1 valgt å bistå disse foreldrene pro bono!

Saif har tre barn, to på barneskolen og en på ungdomsskolen.

Legeerklæring nummer 1

Denne erklæringen har vi ikke kopi av idag, men den lød noe sånn som at «Saif er i risikogruppen og det anbefales at det gjøres tiltak på skolen for å redusere smitterisiko.»

Erklæringen sendes til barneskolen og til ungdomsskolen.

Rektor på barneskolen svarer med at far må søke om permisjon for å holde barna hjemme. Saif søker om permisjon og rektor avslår søknaden. Skolen informere Saif om at barna kan skrives ut av skolen hvis ikke foreldrene sender barna på skolen.

Her er svaret fra rektor på barneskolen:

«Hei.

Jeg kan dessverre ikke innvilge permisjon frem til sommeren. Alle helsefaglige råd sier at elever av foresatte som er i risikogruppe kan møte som vanlig på skolen.

Det er ditt valg om du da vil holde barna hjemme de dagene de skal ha undervisning på skolen, men som sagt så kan vi dessverre ikke innvilge lengre permisjon. Jeg vil ta dette videre med skolesjefens kontor der vi vil vurdere om elevene fra XXXXXXXX skole skrives ut og foresatte overtar opplæringsansvaret.

Med vennlig hilsen rektor»

Saif er sjokkert og lei seg. Hva er dette tenker han. Han er i risikogruppen og nå settes han i en vanskelig situasjon.

Ring oss på 21608178 Bruk vårt kontaktskjema

Saif ber om å få pensum fra barneskolen

Barnet på ungdomsskolen får pensum tilsendt, slik at barnet kan følge undervisningsopplegget hjemmefra.

Send sms fra telefon.

Saif sender en melding til skolen om at han er oppgitt. Alt han ønsker er å holde barna hjemme frem til skolestart i august. Han ber om å få tilgang til pensum, slik at han selv kan undervise hjemmefra.

Saif er tydelig på at han ikke ønsker å skrive ut barna, men å få til en dialog.

Det Saif ikke vet..

Saif er ikke advokat og har ikke studert juss. Saif er en helt vanlig pappa til tre helt vanlige barn. Saif kjenner ikke lovverket ut og inn, og det er det få av oss som gjør i disse «koronatidene».

Regjeringen har publisert litt informasjon om hvordan man skal takle skoleåpning for foreldre i risikogruppen. Teksten lyder:

«Må barn og foreldre i risikogrupper ha legeerklæring?

Barn og foresatte som er i risikogruppe kan kontakt egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbudet for å begrense smitterisiko til hjemmet. Det bør opprettes god dialog mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge. I slike tilfeller bør også hensynet til barnets beste tillegges stor vekt».

Du kan lese regjeringens smittevernveileder her.

Regjeringen sier altså at skole og foresatte skal gå i dialog om hvordan man løser dette på best mulig måte. Rektor har på ingen måte gått i dialog for hvordan de sammen kan få til en løsning som passer for alle.

Saif får hjelp av privatetterforsker

I sinne og frustrasjon legger Saif ut et innlegg i en facebookgruppe om temaet Covid-19 og skoleåpning. Daglig leder i Etterforsker1 Gruppen AS, Thomas Mathiesen, tar kontakt med Saif og forteller ham at privatetterforskningsbyrået bistår foreldre i denne situasjonen helt gratis.

Saif setter Mathiesen inn i saksomfanget, og privatetterforskeren ber Saif om å få en mer detaljert legeerklæring.

Ny legeerklæring

Fastlegen sender en ny legeerklæring. Denne lyder:

«Viser til tidligere sendt erklæring, sender nå ny erklæring med supplerende opplysninger.

Barnets foresatte har en kronisk sykdom/tilstand som gir ekstra høy risiko for alvorlig sykdom ved smitte av Covid-19. Derfor er det grunnlag for tilrettelegging. Det bør opprettes dialog mellom skolen og foresatte om det er mulig å tilrettelegge slik at eleven likevel kan møte som vanlig på skolen.

Hensynet til barnets beste må tillegges stor vekt. Dersom tilrettelegging ikke er mulig for vanlig undervisning, kan man tilstrebe å tilrettelegge for deltakelse i deler av skoledagen, eks. smågrupper (2-3 elever) eller ved utendørs aktiviteter. Dersom tilrettelegging ikke er mulig bør eleven få mulighet for hjemmeskole.

Med vennlig hilsen,
XXXXXXXXX
Fastlege
XXXXXXXXX legesenter»

Fastlegen henviser altså til smittevernveilederen.

Rektor avslår søknad om å få tilrettelagt skolehverdan for barna.

Saif sender denne til rektor og ber om å få til en dialog. Rektor ved barneskolen avslår. Han står på sitt. Rektor skriver:

«Hei.

Vi har tilrettelagt for at elever skal kunne møte på skolen. Dette i forhold til råd og instrukser vi har fått fra helsemyndighetene.

Både på X. trinn og på X. trinn er elevene delt inn i tre mindre grupper på underkant av 20 elever og de er på skolen 2 dager og har 1 dag med påfølgende hjemmeskole.

På begge trinn ivaretas smittevern på en god måte slik at alle elever som ikke er i risikogruppe kan møte.

Ønsker du fremdeles å holde dine barne hjemme er det ditt valg og du overtar opplæringsansvaret for elevene …..»

Rektor skriver også at elevene ikke vil skrives ut fra skolen, men at Saif selv må stå for hjemmeundervisningen.

Langt på vei, men ikke i mål

Regjeringen er tydelige på at barna skal få tilrettelagt skolehverdagen sin. En ny legeerklæring kommer også. Denne spesifiserer at barna til Saif ikke bør være i en gruppe på mer enn 2 til 3 elever.

Vi i Etterforsker1 opplever at skolen kunne ha løst floken ved å:

 • Gi Saif pensum for resten av tiden frem til sommerferien.
 • Gå i dialog med Saif, for å se om man kunne tilrettelegge at barna kom i en liten gruppen på skolen.
 • Fortsette med hjemmeundervisning for barna til Saif.

Privatetterforsker Thomas Mathiesen tar kontakt med skolen på vegne av Saif. Mathiesen spør rektor om ikke skolen kan tilrettelegge, slik fastlegen ber om.

Privatetterforsker Thomas Mathiesen ringer til rektor.

Rektor opplyser om at de følger rådene fra FHI. Det er kun 20 elever i hver gruppe, og det burde være mer enn godt nok. Mathiesen opplever at rektor selv mener at han vet bedre enn fastlegen (som skriver at barna bør være i en gruppe på 2-3 elever eller få spesiell tilrettelegging).

Rektor ønsker ikke å gå inn i en lang diskusjon, og sier at hvis barna ikke kommer på skolen, så må Saif selv stå for opplæringen. Rektor sier at Saif kan ringe til skolen selv.

Mathiesen forteller rektor at han vil ta saken videre og at Etterforsker1 opptrer på vegne av Saif. Etterforskeren ønsker at rektor sender sine svar skriftlig til selskapet, slik at man får en god historikk over hva skolen kommuniserer.

Løsningen..

Fem minutter etterpå ringer Saif til Mathiesen for å fortelle at saken er løst. Barna får hjemmeskole.

Vi i Etterforsker1 synes at dette er en god nyhet, og vi gleder oss til den neste saken for foreldre med den samme utfordringen.

Vi opplever at skolen ikke forsto smittevernveilederen og vi tror at det er flere skoler med det samme problemet.

Detektiv Mathiesen er fornøyd med løsningen.

Etterforsker1 Gruppen AS tilbyr gratis bistand til foreldre i slike situasjoner.

Kontakt oss på telefon 21608178, send en epost til kontakt@etterforsker1.no eller se vårt kontaktskjema her.

Kontaktskjema

Kontakt oss helt gratis og uforpliktende. Vi har selvfølgelig taushetsplikt.

Telefon: +47 21 60 81 78
Epost: post@etterforsker1.no

  (vi garanterer 100% diskresjon)

  Dagsrevyen reportasje om Etterforsker1

  Etterforsker1 på NRK Dagsrevyen
  NRK Dagsrevyen besøker Etterforsker1 Gruppen.

  InsiderFEM episode om Etterforsker1

  Etterforsker1 Insider TVNorge Marte Bratberg
  Discovery+ og Marte Bratberg ble med oss på jobb. Følg våre medarbeidere på Insider FEM.

  Privatetterforsker podcast

  Privatetterforsker podcast med Thomas Matheisen
  Hør Privatetterforsker Podden med Thomas Mathiesen på Spotify og Youtube. Kontakt oss hvis du har spørsmål du ønsker at vi tar opp.

  Hele verden

  Vi holder til i Norge, men vi reiser verden rundt for å etterforske for deg! Gjennom våre erfarne partnere har vi mulighet til å utføre tjenester i hele verden på kort varsel.

  24 timer i døgnet

  Våre 65 medarbeidere jobber både dag og natt for deg. Våre spanere er dine øyne og ører når du ikke er der selv.

  Skole forstår ikke legeerklæring