Etterforsker1 Gruppen

Landets største innen privatetterforskning
Tilbake til bloggen

Samlivsbrudd uten kontrakt

Tid å lese: 5 minutter

Samboere og gifte behandles noe ulikt. Samlivsbrudd for samboere uten kontrakt kan være vanskelig. Vi bistår i slike saker.

Par som ikke er gift er i mange tilfeller av den oppfatning at de lever i et ekteskapelig forhold. Samboere sammenligne sin økonomiske situasjon med gifte par ved samlivsbrudd. Det finnes dessverre ingen lov som regulerer det økonomiske felleskapet mellom samboere, men loven gir manger retningslinjer for hvordan man skal løse utfordringene.

Par som er samboere bør ha en samboeravtale, men for noen er det enda viktigere enn for andre. Dette er gjeldende hvis en part går inn i samboerskapet med mer egenkapital enn den andre. Da er det viktig å sikre egenkapitalen i en samboerkontrakt. Dessverre er det ikke alle som skrev en slik avtale, og dette kan føre til konflikter og uoverenstemmelser ved et brudd.

Hvordan går man frem?

Diagram over hvordan man går frem i samlivsbrudd mellom samboere uten kontrakt.
Diagram over hvordan man går frem i samlivsbrudd mellom samboere uten kontrakt.

Først bør man gå i dialog. Hvis dette er vanskelig kan man bruke venner, familie, privatetterforskere eller advokater som tredjepart.

Vær ydmyk i dialogen, men stå på kravene som du mener at du har. Hvis saken går til Tingretten er det viktig at du har vist at du er villig til å inngå en dialog.

Hvis dialog ikke fører frem, så bør du bruke en privatetterforsker for å finne fakta i saken. Det vil si å undersøke hva boet består av (oversikt over eiendeler), samt gjøre en bakgrunnsundersøkelse av motparten. Dette kan gjøres diskre, og kan gi deg mye informasjon som du senere kan bruke i dialog eller i en hovedforhandling i retten.

Du bør også vurdere å bruke en advokat som kan fortelle deg hvordan saken din står i forhold til loven. Risikoen er at man her kan få subjektive standpunkt, så vi anbefaler at man enten setter seg godt inn i lovverket selv, eller at man bruker to ulike advokater.

Når man har samlet denne informasjonen bør man be om dialog igjen. Vår erfaring er at dette gir gode resultater.

Ring oss på 21608178 Bruk vårt kontaktskjema

Hva gjør privatetterforskere i slike brudd?

Hvis bruddet har endt opp i en konflikt, så vil du måtte holdt hodet kaldt. Det er viktig å få frem fakta om de ulike punktene hvor dere er uenige (for eksempel eierskap av firmaer, eiendom og kjøretøy).

Detektiver og privatetterforskere er et viktig verktøy hvis situasjonen er kompleks. Etterforsker1 tilbyr skreddersydde tjenester i slike situasjoner. Slike tjenester er ikke gratis, men de kan til syvende og sist komme svært godt med i forhandlinger.

Hva er grunnen til bruddet? Er det utroskap inne i bildet?

 • Vi leverer fakta.
 • Vi undersøker for å svare på de spørsmålene du har.

Ved samlivsbrudd mellom to samboere uten kontrakt vil det være viktig å samle bevis. Dette gjør privatetterforskerene for deg.

Ring oss gjerne idag på 21 60 81 78 (klikk her) , bruk vår epostadresse kontakt@etterforsker1.no eller send inn kontaktskjemaet som du finner her.

Deling av boet og øknomien

For gifte par er slik at ved et brudd så har hver av partene som hovedregel krav på en halvpart hver av verdiene i boet. Utgangspunktet for samboere er at det man tok med inn i samboerskapet, og det man har anskaffet under samboerskapet, skal man ta med ut.

Det er vanlig idag at hvor en samboer kan ha krav på å bli sameier i det som utad fremstår som den andres eiendeler, som for eksempel eiendom og hus. Domstolene vil normalt vurdere partens direkte- eller indirekte bidrag til anskaffelse av eiendelen. De direkte bidrag kan for eksempel være betaling av lån, vedlikehold eller innskudd av egenkapital i eiendelen. De indirekte bidrag er typisk betaling av den andre sine utgifter, som mat, strøm og andre vanlige kostnader. Man må også ta for seg hvilke indirekte bidrag man har tilført som arbeid i hjemmet, i den grad dette har avlastet samboeren til hans eller hennes økonomiske fordel.

Viser trist kvinne i samlivsbrudd med samboeren.
Brudd er vanskelig for alle parter.

Husstandsfellesskapsloven

I denne loven finnes det noen bestemmelser som regulerer fordelingen av felles bolig og innbo ved samlivsbrudd mellom to samboere, selv uten noen form kontrakt. Loven gjelder for alle personer over 18 år som har bodd sammen i minst to år, eller dersom de har, har et eller flere barn sammen.

Ved et samlivsbrudd kan en av partene, med mindre opphøret av samboerskapet skyldes den andre samboerens bortang, og dersom sterke grunner taler for det, få rett til å overta tidliger eiendommen gjennom å tre inn i husleiekontrakt, løse inn andel, aksje eller obligasjon som retten til felles bolig er knyttet til, samt overta alt av innbo.

Bare 36 prosent av samboere har delt økonomi, mens tilsvarende andel for ektepar var 58 prosent, viser en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ring oss på 21608178 Bruk vårt kontaktskjema

Det er over en halv million samboere i Norge. Samtidig har kvinners utdanning og deltagelse på arbeidsmarkedet økt betydelig. Det har også endret familieforsørgelsen. Toinntektsfamilien har blitt dominerende.
Men likestilling i privatøkonomien henger kraftig etter, både juridisk og i praksis.

Krav om vederlag ved brudd mellom samboere

Det foreligger ingen gjensidig underholdsplikt, og en kan derfor ikke kreve at tidligere samboer bidrar til å forsørge en etter samlivsbruddet.

Et vederlagskrav er en form for betaling som den ene parten kan kreve dersom denne har brukt egne midler på den andre samboerens eiendeler. Det er ingen lovfestede regler om et krav som dette, men det følger av rettspraksis at det kan være aktuelt ved direkte- og indirekte bidrag, dersom dette har skapt en økonomisk fordel for den andre samboeren og det virker rimelig å tilkjenne vederlag. Det kan også være aktuelt å kreve noe i forbindelse med stell og pleie.

Eksempel

I utgangspunktet er det fullt avtalefrihet mellom samboere, så det hele kommer an på hva partene har avtalt. Vi påpeker at det er svært viktig å være veldig konkret på hvem som eier boligen. Dessuten bør man få frem hvor mye av boligen og hvordan ansvaret for gjeld er fordel. Videre kan det være smart at boligskjøtet også gjenspeiler det reelle eierforholdet.

For eksempel hvis Marianne har stått for 20 prosent av boligens verdi med egenkapital. Pluss at 50 prosent av boligen er finansiert med lån som hun alene betaler på og er ansvarlig for. Da må Jens i utgangspunktet betale 70 prosent av boligens verdi hvis han skal kjøpe henne ut ved et brudd.

Privatetterforskerene i Etterforsker1 Gruppen kan hjelpe deg med å forstå hva du har krav på. Først og fremst motiverer vi motparten til å inngå et forlik. Hvis uenigheten tas til Tingretten, så er vi med på å samle inn dokumentasjon for å vinne saken for deg.

Ring oss idag på 21 80 81 78 , send en epost til kontakt@etterforsker1.no eller bruk vårt kontaktskjema som du finner her.

Om forfatteren

Privatetterforsker og sertifisert skriftgransker Thomas Mathiesen.

Mathiesen er daglig leder i Etterforsker1 Gruppen AS, sentralstyremedlem i den internasjonale bransjeorganisasjonen for privatetterforskere. Mathiesen har bakgrunn fra IKT med hovedfokus på sikkerhet og mobilteknologi.

Mathiesen bistår klienter innen etterforskning, barnefordeling og skriftgransking.

Privatetterforsker og skriftgransker Thomas Mathiesen

Epost LinkedIn Facebook

Kontaktskjema

Kontakt oss helt gratis og uforpliktende. Vi har selvfølgelig taushetsplikt.

Telefon: +47 21 60 81 78
Epost: post@etterforsker1.no

  (vi garanterer 100% diskresjon)

  Dagsrevyen reportasje om Etterforsker1

  Etterforsker1 på NRK Dagsrevyen
  NRK Dagsrevyen besøker Etterforsker1 Gruppen.

  InsiderFEM episode om Etterforsker1

  Etterforsker1 Insider TVNorge Marte Bratberg
  Discovery+ og Marte Bratberg ble med oss på jobb. Følg våre medarbeidere på Insider FEM.

  Privatetterforsker podcast

  Privatetterforsker podcast med Thomas Matheisen
  Hør Privatetterforsker Podden med Thomas Mathiesen på Spotify og Youtube. Kontakt oss hvis du har spørsmål du ønsker at vi tar opp.

  Hele verden

  Vi holder til i Norge, men vi reiser verden rundt for å etterforske for deg! Gjennom våre erfarne partnere har vi mulighet til å utføre tjenester i hele verden på kort varsel.

  24 timer i døgnet

  Våre 65 medarbeidere jobber både dag og natt for deg. Våre spanere er dine øyne og ører når du ikke er der selv.

  Samlivsbrudd uten kontrakt