Samværssabotasje

Tid å lese: 12 minutter

Foreldre skiller seg og samvær kan bli vanskelig. I noen tilfeller tyr den ene parten til samværssabotasje. Etterforsker1 bistår mange foreldre i barnefordelingssaker.

Read More

Konflikt omkring samvær

Tid å lese: 12 minutter

Foreldre opplever konflikt med den andre om samværsfordelingen. Konflikten kommer fra bekymring og uenighet om omsorgen for barna.

Read More

Barnefordeling små barn

Tid å lese: 12 minutter

Det kan være vanskelig å avtale barnefordeling små barn. Eldre barn kan velge selv, men små barn må pent gjøre som foreldrene avtaler. Etterforsker1 bistår foreldre i denne prosessen.

Read More

Politianmelde samværssabotasje

Tid å lese: 12 minutter

Du kan politianmelde samværssabotasje, men det er enklere å stevne din motpart og kreve fast bosted hos deg. Samværssabotasjen er normalt definert som en sivil sak og vi bistår ofte i krevende barnefordelingssaker.

Read More